Όροι Χρήσης

Δηλώσεις

Ο διαδικτυακός τόπος www.fastphotos.gr (στο εξής «fastphotos.gr») είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που ανήκει στην εταιρεία Θ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, που εδρεύει στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι») διέπουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλαδή την περιήγηση σε αυτή και την αγορά ή χρήση των προϊόντων – υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσου της, ως αυτοί έχουν κατά το χρόνο που παρέχονται. Το fastphotos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση το περιεχόμενο των παρόντων όρων, αυτοί δε διέπουν τη μεταξύ του fastphotos.gr και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου (στο εξής «Χρήστης») σχέση, ως κάθε φορά έχουν κατά το χρόνο που επιχειρείται περιήγηση ή αγορά ή χρήση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Κάθε χρήση – περιήγηση και/ή αγορά – προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων, τέτοια δε τεκμαίρεται ότι υπάρχει κάθε φορά που τέτοια χρήση επιχειρείται.

Το fastphotos.gr δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και στο πλαίσιο του σκοπού της διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδικτυακό τόπο www.fastphotos.gr. Σε αυτόν αναρτά συλλογές φωτογραφιών ή μεμονωμένες φωτογραφίες από δημόσιες εκδηλώσεις ή φωτογραφίες καλλιτεχνικού περιεχομένου κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω δραστηριότητάς του, ο Φωτογράφος θα φωτογραφίζει κάθε είδους δημόσιες ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και θα παραδίδει το σύνολο των εν λόγω φωτογραφιών το συντομότερο δυνατό στο fastphotos.gr σε μορφή .jpg, θα διατηρεί δε αυτές ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή της στην ίδια μορφή (στο εξής: «οι Φωτογραφίες»).

Ο Φωτογράφος δηλώνει ότι έχει πλήρη δικαιώματα εκμετάλλευσης των πιο πάνω φωτογραφιών.

Παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

Στο fastphotos.gr περιέχονται συλλογές φωτογραφιών από δημόσιες εκδηλώσεις και/ή τέτοιες με καλλιτεχνικό περιεχόμενο από φωτογράφους που παραχώρησαν με ειδική συμφωνία τα ψηφιακά αρχεία τους και το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους επ’ αυτών στο fastphotos.gr.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί απρόσκοπτα στις συλλογές και να δει την κάθε φωτογραφία σε προστατευόμενη μορφή και μη δυνάμενη να αποθηκευθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης ή να εκτυπωθεί πριν προβεί σε αγορά της κατά τον τρόπο και με τους όρους που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και στους Τρόπους Πληρωμής.

Εγγραφή Πελάτη

Ο Χρήστης που επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες του fastphotos.gr (στο εξής «Πελάτης») εγγράφεται και δημιουργεί έναν προσωπικό Λογαριασμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μέσω του οποίου τοποθετεί τις παραγγελίες του και επιλέγει τον τρόπο πληρωμής τους. Για την επιβεβαίωση της δημιουργίας του Λογαριασμού αποστέλλεται στον Πελάτη αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την ενεργοποίησή του.

Με την εγγραφή του, ο Πελάτης ρητά δηλώνει, συνομολογεί και αποδέχεται ότι θα κάνει αποκλειστικά ιδιωτική – μη κερδοσκοπική – χρήση των φωτογραφιών που αγοράζει από το fastphotos.gr, μη αποκλειομένης και της χρήσης σε προσωπικές – μη συνδεόμενες με εμπορικούς σκοπούς – σελίδες σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απαγορεύεται, πράγμα που ρητά αναγνωρίζει και ο Πελάτης με την εγγραφή του, κάθε χρήση για εμπορικούς σκοπούς, ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφερόμενων η δημοσίευση σε ιστοσελίδες, η δημοσίευση στον Τύπο και/ή στην τηλεόραση, η χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της fastphotos.gr. ή, κατόπιν υπόδειξής της, άδεια του δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.

Δυνατότητες Αγοράς:

 • Σε ψηφιακή μορφή: Το ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας, μεταφορτώνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Πελάτη, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.
 • Σε φυσική μορφή: Η φωτογραφία, εκτυπωμένη στο μέγεθος και/ή την ποιότητα χαρτιού (ανάλογα με τις δυνατότητες που περιγράφονται για κάθε μία) που επιθυμεί ο Πελάτης, αποστέλλεται σε αυτόν με τον τρόπο αποστολής που εκείνος επιλέγει.

Προσωπικά δεδομένα υποκειμένων των φωτογραφιών

Προτεραιότητα του fastphotos.gr αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των απεικονιζομένων στις φωτογραφίες (στο εξής «Υποκείμενα των φωτογραφιών»). Για το σκοπό αυτό λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο υπό το πρίσμα του συνόλου της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 2472/1997 ως κάθε φορά ισχύει.

Ειδικότερα:

Τα υποκείμενα καλλιτεχνικών φωτογραφιών, ήτοι πρόσωπα που έχουν εκτεθεί με τη βούλησή τους στο φακό επαγγελματία φωτογράφου έχουν δηλώσει ρητά σε αυτόν/αυτήν τη βούλησή τους για δημόσια χρήση της εικόνας τους και έχουν παραιτηθεί από κάθε αξίωσή τους – οικονομική ή άλλη – από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση που τέτοια συναίνεση δεν έχει δοθεί κάθε απαίτηση στρέφεται εναντίον του φωτογράφου και όχι κατά του fastphotos.gr που ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει.

Τα υποκείμενα των φωτογραφιών από δημόσιες εκδηλώσεις ή από δημόσιους χώρους ή χώρους εστίασης που αναρτώνται στο fastphotos.gr έχουν ενημερωθεί πριν από τη λήψη για την επικείμενη ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα από τους φωτογράφους που τις έλαβαν ή σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι έχουν ενημερωθεί. Σε αυτούς/αυτές έχει δοθεί η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως ή προφορικά (σε κάθε περίπτωση ρητά) την εναντίωσή τους στην ανάρτηση. Για το λόγο αυτό και δεν περιλαμβάνονται σε συλλογικές φωτογραφίες. Αν παρά τη δήλωση εναντίωσης συμμετέχων σε δημόσια εκδήλωση έχει περιληφθεί σε συλλογική – δηλαδή περιέχουσα άνω των δύο ατόμων – φωτογραφία, τεκμαίρεται ότι έχει παράσχει τη συναίνεσή του για την ανάρτηση αυτής.

Σε περίπτωση επιθυμίας του Υποκειμένου της φωτογραφίας, παρά τη μη εναντίωσή του κατά τη λήψη της φωτογραφίας, να πάψει η ανάρτησή της στο fastphotos.gr, αυτός/ αυτή μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσής του/της με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected], στο οποίο και θα περιέχεται πρόσφορος τρόπος ταυτοποίησής του. Στην περίπτωση αυτή, το fastphotos.gr υποχρεούται να αποσύρει τη συγκεκριμένη φωτογραφία ή να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, ενημερώνοντας το Υποκείμενο της φωτογραφίας για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων θα κοινοποιείται και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν υπάρξει εμπρόθεσμη απάντηση ή εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, το Υποκείμενο της φωτογραφίας έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του.

Η ευθύνη για τυχόν παρά τα παραπάνω βλάβη που υπέστη το Υποκείμενο της φωτογραφίας πριν την περιέλευση της εναντίωσής του στη γνώση του fastphotos.gr βαρύνει αποκλειστικά τον Φωτογράφο που έλαβε τη φωτογραφία. Για το λόγο αυτό και το fastphotos.gr για το σύνολο του φωτογραφικού υλικού που αναρτά τόσο στο http://fastphotos.gr, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί, αναφέρει τα ονόματα των φωτογράφων ως και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς στους οικείους ιστοτόπους.

Υποχρεώσεις Χρήστη - Πελάτη

O επισκέπτης του fastphotos.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του fastphotos.gr.

Το fastphotos.gr επιφυλάσσεται ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός του για αποζημίωση – θετική ή αποθετική ζημία – που θα προκληθεί σε αυτό από την κακή ή αθέμιτη χρήση των προϊόντων - υπηρεσιών του από Χρήστη – Πελάτη, δύναται δε να λάβει κάθε αναγκαίο νομικό μέτρο προς αποτροπή ή περιορισμό αυτής ή/και επανάληψή της στο μέλλον.

Φωτογράφοι

 1. ANTIKEIMENO

  Ο Φωτογράφος παραχωρεί στο fastphotos.gr το δικαίωμα άσκησης, κατά τους πιο κάτω όρους και στο πλαίσιο που καθορίζεται από το παρόν, τμήματος του περιουσιακού του δικαιώματος επί των Φωτογραφιών , ήτοι αναλυτικά και περιοριστικά τα ακόλουθα δικαιώματα εκμετάλλευσης: Το fastphotos.gr δικαιούται να διαθέτει ελεύθερα και χωρίς κανέναν περιορισμό αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της www.fastphotos.gr τις Φωτογραφίες με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στους Όρους Χρήσης, των οποίων έλαβε γνώση ο Φωτογράφος και με τους οποίους ρητά δήλωσε ότι συμφωνεί. Ειδικότερα, το fastphotos.gr θα διαθέτει τις Φωτογραφίες ως εξής:

  1. Σε ψηφιακή μορφή, ήτοι με τη μεταφόρτωση του ψηφιακού αρχείου της φωτογραφίας, σε μορφή .jpg στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής ή
  2. Σε φυσική μορφή, ήτοι αποστέλλοντας τες εκτυπωμένες στο μέγεθος και/ή την ποιότητα χαρτιού (ανάλογα με τις δυνατότητες που περιγράφονται για κάθε μία) που επιθυμεί ο Πελάτης με τον τρόπο αποστολής που εκείνος επιλέγει.
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
  1. Ως και ανωτέρω ορίσθηκε, ο Φωτογράφος έχει παραδώσει τις Φωτογραφίες σε μορφή .jpg, αποτελούν δε αυτές το σύνολο των ληφθεισών κατά τη δημόσια εκδήλωση στην οποία τραβήχτηκαν.

   Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, τυχαίο ή οφειλόμενο σε πταίσμα οποιουδήποτε από τα μέρη, ο Φωτογράφος υποχρεούται να διαθέτει οποτεδήποτε και να παραδίδει αμελλητί αντίγραφο οποιασδήποτε από τις Φωτογραφίες στo fastphotos.gr.

  2. Ο Φωτογράφος υποχρεούται να διατηρεί διαρκώς αναρτημένη στο κατάστημά του και συγκεκριμένα σε ευδιάκριτο σημείο αυτού, πινακίδα με τα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου www.fastphotos.gr ενημερωτική της δυνατότητας διαδικτυακής αγοράς των Φωτογραφιών. Ομοίως, ο Φωτογράφος υποχρεούται να προβαίνει σε πληροφόρηση των επισκεπτών της διαδικτυακής του σελίδας για την πιο πάνω δυνατότητα με ανάρτησή του στην αρχική σελίδα αυτής.

  3. Ο Φωτογράφος δηλώνει ότι:
   1. είναι δικαιούχος του συνόλου των περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επί των Φωτογραφιών, όσον αφορά τους συγκεκριμένους τρόπους εκμετάλλευσης αυτών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και ότι όλα τα ως άνω παραχωρούμενα κατ’ αποκλειστικότητα προς τo fastphotos.gr δικαιώματα είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, κατάσχεση, νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. Δηλώνει επίσης ότι είναι ελεύθερος από κάθε συμβατική ή άλλη δέσμευση να προβεί στην παρούσα συμφωνία.
   2. Κατά τη λήψη των Φωτογραφιών στη δημόσια εκδήλωση κατά την οποία αυτές λήφθηκαν, παρέδωσε σε όλους τους φωτογραφιζόμενους καρτέλες με αναγραφόμενη τη διαδικτυακή διεύθυνση του fastphotos.gr και τυχόν απαιτούμενο για την πρόσβαση στο φάκελο κωδικό.
   3. Κατά τη λήψη των Φωτογραφιών στη δημόσια εκδήλωση κατά την οποία αυτές λήφθηκαν ενημέρωσε τους φωτογραφισθέντες για το δικαίωμα εναντίωσής τους στην ανάρτηση των φωτογραφιών τους στο www.fastphotos.gr, όπως αυτό εξειδικεύεται στους Όρους Χρήσης.
   4. Ενημέρωσε τo fastphotos.gr για τυχόν εκφρασθείσες αντιρρήσεις για την ανάρτηση των Φωτογραφιών.
   5. Σε περίπτωση βλάβης του Υποκειμένου Φωτογραφίας από τη δημοσίευσή της στο www.fastphotos.gr, παρά την έκφραση σχετικών αντιρρήσεων στο Φωτογράφο, οποιαδήποτε απαίτησή του βαρύνει εκείνον (τον Φωτογράφο).
   6. Ο Φωτογράφος υποχρεούται να ανέχεται την αφαίρεση των Φωτογραφιών για τις οποίες έχει ασκηθεί δικαίωμα εναντίωσης κατά το άρθρο 13 του ν. 2472/1997 και τους Όρους Χρήσης.
   7. Οι Φωτογραφίες δεν απεικονίζουν παραστάσεις δυσφημιστικές, προσβλητικές, άσεμνες, πορνογραφικές ή ο,τιδήποτε άλλο μπορεί με άλλο τρόπο να παραβιάζει το νόμο.
   8. Ο Φωτογράφος υποχρεούται να μεταφορτώνει τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών του χωρίς ψηφιακό υδατογράφημα ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό.
   9. Έχει διατηρήσει ψηφιακά αντίγραφα των Φωτογραφιών που έχει παραδώσει στο www.fastphotos.gr, για την περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αυτών.

  4. Αποδοχή των όρων χρήσης του fastphotos.gr από το φωτογράφο σημαίνει αποδοχή της υπογραφής του συμφωνητικού μεταξύ του φωτογράφου και του fastphotos.gr για τη χρήση της πλατφόρμας.

 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤOY fastphotos.gr
  1. To fastphotos.gr αποδέχεται ως έγκυρες όλες τις πιο πάνω δηλώσεις του Φωτογράφου, δικαιούται δε να απαιτεί την παράδοση αμελλητί κάθε Φωτογραφίας που για οποιονδήποτε λόγο καταστράφηκε ή εβλάβη ή δε βρίσκεται σε κατάσταση ικανοποιητική για ανάρτηση στο www.fastphotos.gr στην ίδια πιο πάνω μορφή.
  2. To fastphotos.gr υποχρεούται να διατηρήσει τις Φωτογραφίες στο www.fastphotos.gr, διαθέσιμες προς πώληση τουλάχιστον καθ’ όλο το χρόνο ισχύος του παρόντος.
  3. To fastphotos.gr υποχρεούται να αναγράφει το όνομα του Φωτογράφου σε καθεμία από τις αναρτώμενες στο www.fastphotos.gr Φωτογραφία, σε εμφανές δε σημείο της διαδικτυακής διεύθυνσης, τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Φωτογράφο.
  4. To fastphotos.gr υποχρεούται να διαβιβάζει στον Φωτογράφο κάθε επιστολή εναντίωσης που λαμβάνει από φωτογραφιζόμενο.
  5. To fastphotos.gr δικαιούται να καθορίζει κατά την ανέλεγκτη κρίση της το αντίτιμο και τους όρους πώλησης των Φωτογραφιών, υποχρεούται όμως να αποστέλλει το συντομότερο δυνατόν στο Φωτογράφο τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.
  6. To fastphotos.gr δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο των Φωτογραφιών για συμμόρφωση με τον όρο 2.3.7. της παρούσας και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προσβλητικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό υλικό που τυχόν αυτές περιέχουν.
  7. To fastphotos.gr δεν ευθύνεται για την απώλεια, διαγραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστροφή του ψηφιακού της αρχείου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Φωτογραφίες. Στην περίπτωση αυτή, ο Φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να παραδώσει εκ νέου τις Φωτογραφίες στην Εταιρία υπό τους όρους του άρθρου 2.1 της παρούσας.
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. To fastphotos.gr καθορίζει κατά την ανέλεγκτη κρίση της το αντίτιμο και τους όρους πώλησης των Φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός της ελάχιστης τιμής πώλησης ανά Φωτογραφία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του fastphotos.gr.
  2. Η αμοιβή του Φωτογράφου συνίσταται σε ποσό επί των καθαρών κερδών του fastphotos.gr από την πώληση των Φωτογραφιών, και συγκεκριμένα στο ποσό επί του καθαρού κέρδους εκάστοτε φωτογραφίας αφαιρουμένου 0.41 € , εκδιδόμενου γι’ αυτήν σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
  3. Για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους λαμβάνεται υπόψη, ως ανωτέρω εκτέθηκε το τίμημα που λαμβάνει το fastphotos.gr αφαιρουμένων των τυχόν εξόδων αποστολής και φόρων.
  4. Για το σκοπό του ελέγχου και της εκκαθάρισης της παρούσας, το fastphotos.gr θα διατηρεί αρχείο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατάλογος φέρον τουλάχιστον τον αριθμό (ποσότητα) και τον τρόπο πώλησης των Φωτογραφιών, τα έξοδα αποστολής, την τιμή μονάδας και την τιμή συνόλου πωληθείσας ποσότητας, που θα ενημερώνει την 28η κάθε μήνα, οπότε και θα το αποστέλλει στον Φωτογράφο.

   Το αντίτιμο του παρόντος άρθρου θα καταβάλλεται από το fastphotos.gr στον Φωτογράφο, όταν αυτό ανέρχεται σε ποσό πλέον των 20 ευρώ, οπότε το fastphotos.gr θα προβαίνει στη σχετική ενημέρωση και ο τελευταίος θα εκδίδει το αναγκαίο παραστατικό, θα το αποστέλλει στο fastphotos.gr, και το fastphotos.gr θα καταβάλλει σε αυτόν το αντίτιμο εντός 15 ημερών από την λήψη του παραστατικού.

 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  1. Ο Φωτογράφος δηλώνει ότι σε περίπτωση που διατηρεί αντίστοιχη συνεργασία για τη διάθεση των Φωτογραφιών με άλλο ιστότοπο, θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως το fastphotos.gr. Ομοίως, θα ενημερώνει το fastphotos.gr εφόσον πρόκειται να διαθέσει ή διαθέτει ήδη τις Φωτογραφίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας – σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή – μέσω δικής του επιχείρησης ή επιχείρησης ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία συμμετέχει.
 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  1. Η ισχύς των όρων αρχίζει με την αποδοχή τους. Σε όλο το διάστημα ισχύος, οι Φωτογραφίες θα παραμένουν αναρτημένες στο www.fastphotos.gr και προσβάσιμες στο κοινό για αγορά.
  2. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη αντιθέτως ή ειδικότερα οριζόμενου στο παρόν, αυτό λύεται αζημίως από οποιοδήποτε από τα Μέρη, εφόσον:
   1. οποιοδήποτε από τα Μέρη πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, απολέσει δικαιοπρακτική ικανότητα ή βρεθεί σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη προβλεπόμενη από το Νόμο κατάσταση,
   2. γεννηθεί σπουδαίος λόγος, από κάθε ένα από τα Μέρη, με έγγραφη, ρητή γνωστοποίηση προς το άλλο Μέρος και με άμεση ισχύ από την επομένη της γνωστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, το τυχόν ανυπαίτιο Μέρος δικαιούται επιπλέον πλήρους αποζημίωσης από το άλλο Μέρος για κάθε ζημία του από την πρόωρη λήξη της παρούσας. Ρητά συμφωνείται ότι σπουδαίο λόγο συνιστά κάθε παράβαση της παρούσας της οποίας κάθε όρος συμφωνείται σπουδαίος και ουσιώδης.

Προσωπικά δεδομένα Χρηστών – Πελατών

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών του fastphotos.gr είναι τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία ανοίγματος του προσωπικού λογαριασμού και κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου fastphotos.gr. Επίσης, οι παρόντες Όροι καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών από το fastphotos.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Οι παρόντες Όροι δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Χρηστών – Πελατών του fastphotos.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το fastphotos.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης - Πελάτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του fastphotos.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το fastphotos.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 • όταν ο επισκέπτης-χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • όταν πληρώνει και αγοράζει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και
 • όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά-διαφημιστικά προγράμματά του.

Κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών του fastphotos.gr αποσκοπεί στα κάτωθι:

 • στην ενημερωτική υποστήριξη των Χρηστών – Πελατών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
 • στην ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των Χρηστών – Πελατών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του fastphotos.gr.
 • στην ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Διόρθωση-Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών – Χρηστών του fastphotos.gr τυγχάνουν χρήσης κατόπιν της δικής τους συναίνεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους ειδικότερα του Νόμου 2472/1997, ως κάθε φορά ισχύει. Για το σκοπό αυτό οι Πελάτες – Χρήστες έχουν απρόσκοπτη και συνεχή πρόσβαση στα παρεχόμενα στο fastphotos.gr προσωπικά δεδομένα, δικαιούνται να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του fastphotos.gr ή αποστέλλοντας σχετικό email τους προς το fastphotos.gr.

Διοχέτευση-Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Το fastphotos.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών – Πελατών του σε οποιονδήποτε τρίτο.

Το fastphotos.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών- χρηστών-μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

 • Το γνωστοποιήσει στον Χρήστη – Πελάτη υποκείμενο των εν λόγω δεδομένων.
 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών - Πελατών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το fastphotos.gr είναι αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών-μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το fastphotos.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες - Πελάτες του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το fastphotos.gr.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:

 • πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστοχώροι Τρίτων») που δεν ελέγχει το fastphotos.gr ή
 • πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστοχώρους Τρίτων τους οποίους ο Χρήστης – Πελάτης επισκέπτεται μέσω συνδέσμων που βρίσκονται στο fastphotos.gr ή
 • διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστοσελίδες Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως το fastphotos.gr συμμετέχει ή υποστηρίζει ως χορηγός.

Ρητά δηλώνεται ότι το fastphotos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το fastphotos.gr σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι προαναφερόμενοι Ιστοχώροι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Cookies

Το fastphotos.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του fastphotos.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του fastphotos.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο Χρήστης του fastphotos.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του fastphotos.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του fastphotos.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι φωτογραφίες και όλο το περιεχόμενο του fastphotos.gr (εκτός των στοιχείων εκείνων που τυχόν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων) υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2121/1993, όπου αυτές εφαρμόζονται, και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκάστοτε ιδιοκτητών ή φωτογράφων τους, οι οποίοι αποκτούν όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία τους και μόνο, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την εμπορική αξία κάθε φωτογραφίας ή άλλων στοιχείων του περιεχομένου του fastphotos.gr.

Οι Φωτογράφοι έχουν εκχωρήσει εγγράφως στο fastphotos.gr το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιούργησαν για συγκεκριμένες χρήσεις («άδεια εκμετάλλευσης»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της έγγραφης μεταξύ τους συμφωνίας και του Ν. 2121/1993.

Οι φωτογραφίες διατίθενται στους Πελάτες-Χρήστες του fastphotos.gr αυστηρά για προσωπική τους χρήση, για την οποία ισχύουν οι όροι που περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες» του παρόντος.

Οι Φωτογραφίες δεν πρέπει να απεικονίζουν παραστάσεις δυσφημιστικές, προσβλητικές, άσεμνες, πορνογραφικές ή ο,τιδήποτε άλλο μπορεί με άλλο τρόπο να παραβιάζει το νόμο.

Οι Φωτογράφοι υποχρεούνται να μεταφορτώνουν τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών τους χωρίς ψηφιακό υδατογράφημα ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό.

Αποκλεισμός ευθύνης

Το fastphotos.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του fastphotos.gr. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη του fastphotos.gr, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά., εκτός εάν οφείλεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε δόλο ή βαρεία αμέλειά του.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο fastphotos.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της fastphotos.gr.

Το fastphotos.gr σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει, και συνεπώς δεν ευθύνεται για, την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του fastphotos.gr, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του fastphotos.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Το fastphotos.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο fastphotos.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους ιστότοπους (websites) και σελίδες. Το fastphotos.gr σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αρχές Προστασίας Απορρήτου του fastphotos.gr

Το fastphotos.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών - Πελατών, και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Online Συναλλαγές με πληρωμές μέσω PAYPAL

To fastphotos.gr επενδύει στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η υποδομή ηλεκτρονικών συναλλαγών του Fastphotos.gr υλοποιείται με πρωτόκολλα ασφαλών συνδέσεων και κρυπτογράφησης SSL, με τεχνογνωσία και διαδικασίες ασφαλείας πιστοποιημένα κατά PCI-DSS. To PCI-DSS είναι η κορυφαία πιστοποίηση για τους οργανισμούς που κάνουν χρήση πιστωτικών καρτών και οι συναλλαγές σας στο Fastphotos.gr είναι συμβατές με το πρότυπο του διεθνούς οργανισμού PCI Security Standards Council.

Τι είναι το Paypal

Το Paypal είναι η πλέον διαδεδομένη online υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία χρησιμοποιείται για ασφαλείς συναλλαγές στο Internet και αναλαμβάνει να πληρώσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα για λογαριασμό σας, χωρίς να απαιτείται η συνεχής παρέμβαση σας σε κάθε βήμα. Το Paypal ανήκει στην eBay Inc., τον διαδικτυακό κολοσσό αγοραπωλησιών και στην Ευρώπη λειτουργεί με την εποπτεία της PayPal (Europe) με έδρα το Λουξεμβούργο. Το Paypal δραστηριοποιείται σε 190 χώρες, με πάνω από 113 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και μπορεί να διαχειριστεί 25 διαφορετικά νομίσματα. Τα χρήματα που διακινήθηκαν το 2011 από τo Paypal ξεπερνούν τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια!

Τρόπος λειτουργίας Paypal

Το Paypal λειτουργεί σαν ένας ενδιάμεσος λογαριασμός σας για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και υπηρεσίες με τα οποία συναλλάσσεστε. Ο λογαριασμός Paypal που δημιουργείται κατά την εγγραφή σας σε αυτό, τροφοδοτείται από εσάς με το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε και μόνο όταν εσείς το αποφασίσετε, χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, καθώς επίσης και τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Η χρήση του Paypal σε κάποια πληρωμή ή συναλλαγή απαιτεί από τον χρήστη μόνο την εισαγωγή των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή, δηλ. το email σας & τον κωδικό του Paypal. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την δημοσιοποίηση κανενός στοιχείου σας (ονόματος, πιστωτικής κάρτας, κλπ.), ακριβώς σαν να πληρώνει το Paypal για εσάς!

Ασφάλεια και Paypal

Οι προδιαγραφές λειτουργίας του Paypal είναι υψηλότατων προδιαγραφών και συνώνυμες της διαδικτυακής ασφάλειας. Οι συναλλαγές μέσω Paypal γίνονται σε πλήρως ασφαλές περιβάλλον με συνεχή χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας SSL και κρυπτογράφησης AES-256bit. Όλες οι σελίδες του Paypal, από την εγγραφή ή σύνδεση του χρήστη μέχρι και τα απλούστερα μηνύματα επιβεβαίωσης, πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασφαλών και κρυπτογραφημένων συνδέσεων και οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων είναι πρακτικά αδύνατον να υποκλαπεί σε πραγματικό χρόνο.

Το Paypal σαν ενδιάμεση πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης κάθε συναλλαγής για διάστημα αρκετών μηνών από την έναρξή τους. Ο χρήστης πέρα από το ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, έχει στην διάθεσή του την επικοινωνία με προσωπικό υποστήριξης σε περίπτωση προβλήματος, δυνατότητα αμφισβήτησης χρέωσης και επιστροφής χρημάτων.

Πλεονεκτήματα του Paypal

Το Paypal υπερτερεί σε πολλά σημεία έναντι των περισσότερων τρόπων πληρωμών και συναλλαγών, π.χ.:

Οι πληροφορίες για την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι αποθηκευμένες ασφαλώς στους servers του Paypal και ΔΕΝ δημοσιοποιούνται στον πωλητή, ο οποίος παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα για την αγορά σας, χωρίς ποτέ να μαθαίνει κάτι άλλο για εσάς.

Όλες οι σελίδες του Paypal είναι ισχυρά κρυπτογραφημένες, χωρίς το ενδεχόμενο υποκλοπής των προσωπικών ή οικονομικών σας στοιχείων.

Το Paypal συνεχώς επιλέγει και αξιολογεί την συνεργασία με κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του πωλητή.

Η χρήση του Paypal στις συναλλαγές σας, σας γλιτώνει από την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση των στοιχείων σας, αφού το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να πατήσετε το κουμπί Checkout.

Το Paypal διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την προστασία από απάτες ή κακόβουλες χρεώσεις. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς για την δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό σας.

Εγγραφή στο Paypal

Η εγγραφή του Χρήστη – Πελάτη του fastphotos.gr στο Paypal γίνεται απλά με την χρήση της email διεύθυνσής σας ως κύριου αναγνωριστικού, μαζί με τον ασφαλή κωδικό της επιλογής σας. Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας στο περιβάλλον του Paypal, για να είναι δυνατή η αποστολή χρημάτων στον Paypal λογαριασμό σας ή η χρέωση της κάρτας ή/και του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Το Paypal σας ειδοποιεί με email για την πρόοδο και ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, όπως επίσης και για κάθε ύποπτη προσπάθεια πρόσβασης στον λογαριασμό σας, για την προστασία των στοιχείων σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή στους servers του Paypal και μόνο εσείς μπορείτε να τα αλλάξετε ή να τα διαγράψετε.

Τρόποι πληρωμής

Το Paypal συναλλάσσεται εκ μέρους σας και η μεταφορά των χρημάτων προς τον λογαριασμό σας στο Paypal, γίνεται με τους εξής τρόπους:

 • Με σύνδεση πιστωτικής κάρτας (Visa-Delta-Electron, MasterCard-Eurocard, PayPal Top Up, Maestro, American Express): Κάθε φορά που θα κάνετε κάποια αγορά, το Paypal θα χρεώνει την πιστωτική σας κάρτα, χωρίς βέβαια να κοινοποιούνται τα στοιχεία της στον πωλητή/ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Με σύνδεση χρεωστικής κάρτας (με το σήμα Visa ή Mastercard): Λειτουργεί όπως και για την πιστωτική, μόνο που κάθε φορά που θα κάνετε κάποια αγορά, το Paypal θα χρεώνει την χρεωστική σας κάρτα και αυτή με τη σειρά της θα τραβάει τα χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας δεν έχει χρήματα, η συναλλαγή δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, οπότε φροντίστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο.
 • Με σύνδεση προπληρωμένης κάρτας (με το σήμα Visa ή Mastercard): Σε αυτή την περίπτωση, κάθε συναλλαγή αφαιρεί το ανάλογο ποσό από το υπόλοιπο της προπληρωμένης κάρτας και όταν τελειώσουν τα χρήματα, την ξαναγεμίζετε με ότι ποσό θέλετε. Οι προπληρωμένες κάρτες εκδίδονται σε οποιαδήποτε τράπεζα.
 • Με τραπεζική μεταφορά (έμβασμα): Εσείς μεταφέρετε τα χρήματα από το τραπεζικό λογαριασμό σας στο λογαριασμό του Paypal με διαδικασία που παρέχεται από το Paypal. Για να γίνει κάποια συναλλαγή ο λογαριασμός σας στο Paypal θα πρέπει να έχει επαρκές υπόλοιπο. Δεν συνιστάται, κυρίως λόγω του μεγάλου χρόνου μεταφοράς (5-7 ημέρες).

Χρεώσεις υπηρεσιών Paypal

Η δυνατότητα της ασφαλούς και ταχύτατης μεταφοράς χρημάτων και η ύπαρξη διασυνδέσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, κάνει τις υπηρεσίες του Paypal προσιτές σε όλους και με λογικά κόστη. Τα κόστη των υπηρεσιών που προσφέρει το Paypal κυμαίνονται από ΔΩΡΕΑΝ έως μερικές ποσοστιαίες μονάδες από κάθε συναλλαγή.

Online Συναλλαγές με πληρωμές μέσω Viva Payments

Ένας μόνο λογαριασμός στη Viva online, σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις αγορές σας, με όλους τους γνωστούς τρόπους πληρωμής:

 • Μπορείτε να κάνετε πληρωμές με τις Πιστωτικές, Χρεωστικές ή Προπληρωμένες κάρτες VISA, MasterCard, AMEX, Maestro, Diners και Discover
 • Με λογαριασμό Viva Wallet, δεν χρειάζεται να εισάγετε κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας σας. Συνδέεστε και απλώς επιλέγετε την κάρτα με την οποία επιθυμείτε να πληρώσετε.

Αν λοιπόν έχετε λογαριασμό στο www.viva.gr μπορείτε να κάνετε την πληρωμή των αγορών σας στον λογαριασμό Viva Payments της Θ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Viva.gr , μπορείτε να ανοίξετε εύκολα έναν λογαριασμό εντελώς δωρεάν ακολουθώντας τα απλά και κατανοητά βήματα που περιγράφονται στο website του www.viva.gr . Μεταφερθείτε εκεί και ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους πληρωμών που σας δείξαμε πιο πάνω. Η δημιουργία νέου λογαριασμού είναι 100% ανέξοδη.

Παραγγελίες προιόντων και προστασία καταναλωτή

To fastphotos.gr διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του fastphotos.gr, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή προκύπτουν από αυτούς, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν, όπως εκάστοτε τυχόν τροποποιείται κατά τα ανωτέρω, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του fastphotos.gr και των Χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του.

Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τα cookies καθώς και άλλες παρόμοιες εφαρμογές διαχείρισης της κίνησης, είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του fastphotos.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας.